ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการเรื่อง Good Practice in Active Learning