ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร GLOBE TTT ที่ประเทศไต้หวัน