ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากร GLOBE TTT ที่ประเทศไต้หวัน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญจาก Prof. Dr. Pay Liam Lin, Taiwan GLOBE country coordinator เป็นวิทยากรในการจัดอบรม GLOBE Train the Trainer workshop ที่ National Central University, ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยทีมวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย (1) รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, (2) รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี, (3) Prof. Dr. Desh Bando, India และ (4) Dr. Avinash Tawari, India โดยมีครูไต้หวันเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน จาก 12 โรงเรียน โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Atmosphere, Hydrology, Soil and Land Cover Protocols.


TOP