ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา