ข่าวทั่วไป

ปปช.จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายอรุณ พุมเพรา ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี) ได้เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยได้เข้าพบปะพูดคุยกับ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ประมวลภาพรายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP