ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้บริการจำหน่ายหนังสือระเบียบการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการจำหน่ายหนังสือระเบียบการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้
1. ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปิดให้บริการในวันที่ 12 - 22 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

2. ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 9 จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดให้บริการในวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0 7567 3101-4


TOP