ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Health Science Summer Camp

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม Health Science Summer Camp ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเครื่องมือฯ 6 และ 8 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร ซึ่งการเรียนการสอนปฏิบัติการประกอบด้วย 6 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 การตรวจปัสสาวะและอสุจิที่รัก
ฐานที่ 2 กว่าจะเป็นยาเม็ด
ฐานที่ 3 ผ่ากบ...พบรัก
ฐานที่ 4 นักสืบสายเลือด
ฐานที่ 5 ฉันตายไม่ได้
ฐานที่ 6 มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

นอกเหนือจากกิจกรรมฐานต่างๆ แล้ว ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์และชี้แนะแนวทางการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สำนักวิชาต่างๆ ได้แก่ อาจารย์ นพ. ลั่นหล้า อุดมเวช และอาจารย์ พญ. ธันยพร ดิเรกสุนทร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ดร. นุรดีนา จารง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ และคุณชุดานัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว พยาบาลวิชาชีพ สถานพยาบาล ส่วนกิจการนักศึกษา

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งรถรางนำชมมหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

อนึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ขอขอบคุณอุทยานพฤกษศาสตร์ ที่อำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก ส่วนอาคารและสถานที่ ที่บริการรถรางรับส่งนักเรียน และโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมกีฬาในร่ม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://masterorg.wu.ac.th/source/show_photo_albumfull.php?aid=85&paths=cse

TOP