มุมมองและแนวทางการไปสู่ Social Enterprise ของ 3 วิทยากร “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3”