ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 (Vol. 11 No. 7 July 2014) Special issue on Computational Problems in Applied Mathematics ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความคณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 เรื่อง, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศอียิปต์, ประเทศอินเดีย 2 เรื่อง และ ประเทศอิหร่าน 3 เรื่อง โดยมี Dr. Sukumar Senthilkumar จาก Vellore Institute of Technology-University ประเทศอินเดีย เป็นบรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) แบบจิตอาสา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP