สองนักวิจัยดีเด่น เรื่องข้าวไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษใน International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry