ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ 9

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี และเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองเก่าตะโกล่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อให้เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษและสืบทอดมาช้านาน และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยมีค่าลงทะเบียน (ทั้งครูและนักเรียน) คนละ 1,000 บาท ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบที่กำหนดไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507 ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP