ข่าวทั่วไป

ประเพณีวิสาขบูชาที่วัดพระบรมธาตุนครฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนจัดกิจกรรมประเพณีวิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 มีกิจกรรมต่างๆ หลากหลาย เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า สวดมนต์ นั่งสมาธิ การเดิน-วิ่งบูชาพระบรมธาตุ การทำบุญใส่บาตร และอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน 5 ผืน แห่ถวายบูชาพระบรมธาตุ และเวียนเทียนตอนค่ำวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โอกาสนี้ นักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและบุญกุศลที่จะบังเกิดตามมา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP