ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมประกวดเพลงบอกอาชีพ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดโครงการประกวดเพลงบอกอาชีพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ เวทีการประกวด ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP