ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือและศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น