ข่าวทั่วไป

ขอแนะนำหนังสือใหม่ KING BHUMIBOL AND THE THAI ROYAL FAMILY IN LAUSANNE หนังสือแปลต่างประเทศ


ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความยินดีที่จะแนะนำหนังสือใหม่ ซึ่งเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า ชื่อ KING BHUMIBOL AND THE THAI ROYAL FAMILY IN LAUSANNE ราคา 999 บาท lส่วนลดพิเศษ 10% (ราคาลด 899 บาท) ฉบับภาษาไทย สามารถสั่งซื้อได้ ในชื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์ LYSANDRE C. SERAIDARIS ราคา 699 บาท ส่วนลด 10% (ราคาลด 630 บาท)

เรื่องย่อ บันทึกความทรงจำของครูส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ ที่ได้อุทิศตนเพื่อรับใช้พระบรมราชวงศ์ตลอดระยะเวลา ๒๖ ปี จัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นครั้งแรก โดยกล่าวถึงช่วงเวลาขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพสำคัญที่หาดูได้ยาก พร้อมเอกสารสำคัญที่ครอบครัวของครูส่วนพระองค์ได้เก็บรักษาไว้ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสามารถสั่งจองหนังสือได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต. ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทร.0-75673650-1 โทรสาร 0-75673652 ติดต่อคุณวิลาสินี รัตนะ อีเมลล์ awilasin@wu.ac.th หรือ คุณปิยะนุช เรืองแก้ว อีเมลล์ piyanuch.ru@wu.ac.th

TOP