ข่าวทั่วไป

อบต.กำแพงเซา เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาและนำชมโบราณสถานตุมปัง ให้กับคณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา นำโดย ปลัดธีระ ด้วงสิน ซึ่งจัดโครงการเข้าวัดฟังธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคนสามวัยในวันธรรมสวนะ โดยมีผู้เข้าร่วมชมโบราณสถานตุมปังจำนวน ๕๐ คน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP