ข่าวสุขภาพและกีฬา

ปิดสระว่ายน้ำชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2557 เ

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ขอแจ้งให้ทราบว่า จะปิดสระว่ายน้ำชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2557 เนื่องจากบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา

TOP