ปิดสระว่ายน้ำชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2557 เ