ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP