ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยรัตภูมิ ศึกษาดูงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ. สงขลา ศึกษาดูงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP