ข่าวทั่วไป

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

• วันที่ 21 มิถุนายน 2557 : กิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพัก/กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง
• วันที่ 22 มิถุนายน 2557 : กิจกรรมต้อนรับนักศึกษา
• วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 : กิจกรรมฐานพัฒนาทักษะด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
• วันที่ 30 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557 : กิจกรรม “ค่ายวิชาการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th

TOP