ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.แม่ฟ้าหลวง

บุคลากร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 27 คน นำโดย คุณดาวนภา สุยะนนท์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป พร้อมนำชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม


TOP