มวล. เตรียมจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557” ชูแนวคิด “เกษตรเพื่อชีวิต สู่เศรษฐกิจยั่งยืน”