คลินิกสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดให้คำปรึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติ