เครือข่าย วช. ภูมิภาค หนุนการวิจัยอาหารทะเล เป็นประเด็นหลักของภาคใต้