ข่าวทั่วไป

โทรศัพท์เรือนวลัยขัดข้อง

เรียนผู้ใช้บริการโครงการเรือนวลัยเนื่องด้วยโทรศัพท์หมายเลข 6101 ขัดข้อง ดังนั้นกรุณาติดต่อทาง โทรสาร 6102 หรือทาง E-mail whc@wu.ac.th

TOP