ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "วลัยลักษณ์ร่วมใจทำฝายต้นน้ำลำธารบ้านเขาวัง" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557