ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "วลัยลักษณ์ร่วมใจทำฝายต้นน้ำลำธารบ้านเขาวัง" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "วลัยลักษณ์ร่วมใจทำฝายต้นน้ำลำธารบ้านเขาวัง" ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 นี้ ณ ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติฯ ศูนย์บริการวิชาการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง ได้กำหนดจัดทำฝายต้นน้ำลำธารเพื่อชะลอการไหลของน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่าต้นน้ำ และช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 57 ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 นี้ ณ ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งชื่อได้ที่ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 3558-9 (รัชฎา,ภานุวัฒน์) ซึ่งจะมีรถตู้และขับเคลื่อน 4 ล้อ ออกจาก อาคารวิจัย เวลา 08.00 น.

กำหนดการ

08.00 น. ออกเดินทางจาก มวล.
09.00 น. เดินทางถึง บ้านเขาวัง แวะกินน้ำชากาแฟที่บ้านผู้ใหญ่หมาน ชี้แจงกิจกรรมและนัดหมายเวลา
10.00 น. ได้เวลาลงมือทำฝายกัน.ฝายห้วยต้นแบน..พักเหนื่อยไปเดินเล่นในถ้ำต้นแบนกัน
12.00 น. กินข้าวเที่ยงบ้าน ผู้ช่วยหมัด
13.30 น. ข้าวเรียงเม็ดแล้ว ไปทำฝายกันต่อดีฝ่า..ฝายสระโรงเรียน ตชด. เหนื่อยๆ ก็แช่น้ำเล่นเย็นๆ ใจกัน ในห้วยข้างสระ
16.00 น. ไปเดินเล่น นอนเล่น เล่นน้ำใสไหลเย็นแบบเอาจริง ในคลองเขาวังในกัน
17.00 น. ชมวิวและแชะแชะ ณ จุดชมวิวควนเทวดา แล้วมาเยี่ยมกันใหม่นะจ๊ะ ขอบคุณ ขอบคุณมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Pakphnangwisdom?ref=hl#!/rphinphir/media_set?set=a.6867

TOP