ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมกับนิกรมารีน ออกสำรวจแนวปะการังที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต