ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมกับนิกรมารีน ออกสำรวจแนวปะการังที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ร่วมกับบริษัทนิกรมารีน จำกัด ได้สำรวจแนวปะการังที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ในวันทึ่ 7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของแนวปะการังรอบเกาะไม้ท่อนเบื้องต้น ในการสำรวจครั้งนี้ มี รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผศ. อุทัย คูหาพงศ์ นส. ศิริลักษณ์ ชุมเขียว และ นส. อรปราง สุทธเกียรติ เข้าร่วมดำน้ำสำรวจแนวปะการัง และบันทึกภาพสิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการัง ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า แนวปะการังรอบเกาะไม้ท่อนยังคงความสมบูรณ์ดีมาก


TOP