ข่าวการศึกษา

จำหน่ายหนังสือระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

หนังสือระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มาแล้วจร้า !!!! มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดจำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 9 (แยกบางกุ้ง) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075673101-4


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/main.asp

TOP