ประกาศผลการนำเสนอผลงานวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย( R2M 2014 )