มวล. จับมือบริษัท โตโยต้าฯ หารือพิธีเปิด "เมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"