ข่าวทั่วไป

มวล. จับมือบริษัท โตโยต้าฯ หารือพิธีเปิด "เมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับคุณสมจิต ปัญญาศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือติดตามการดำเนินการโครงการเมืองจราจรจำลอง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.วีรพงศ์ โชติช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ คุณนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา คุณนันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการเปิด "เมืองจราจรจำลอง แห่งที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557

ภาพกิจกรรม

TOP