ข่าวการศึกษา

ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาส่งนักศึกษาร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 หัวข้อ "ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำพาชาติให้ยั่งยืน"

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการประกวดรอบคัดเลือก (ภาคใต้) หัวข้อ "ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำพาชาติให้ยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศิรินุช ครุฑธกะ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 075-672508 - 10 , 075-672550 , 086-8141746 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP