ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการ (ผลิตพืช) ฟาร์มมหาวิทยาลัย