ข่าวการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด)

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่มีผลการเรียนสะสม 3.00 มีจริยธรรมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสาร และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้-18 สิงหาคม 2557


งานทุนการศึกษา


เอกสารแนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1470

TOP