ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับ ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี ศึกษาดูงานส่วนการเจ้าหน้าที่และส่วนสารบรรณฯ

ผู้บริหารและบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่และกองอำนวยการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนรู้ "โครงสร้างและระบบงานส่วนการเจ้าหน้าที่" และ"โครงสร้างและระบบงานส่วนสารบรรณและอำนวยการ" ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP