ผลงานร่วมของ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการเผยแพร่ ใน Journal of Cosmology and Astroparticle Physics มี impact factor 6.036