มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "จักรยานทางไกลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 Tour of Srivichai"