ข่าวสุขภาพและกีฬา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน "จักรยานทางไกลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 Tour of Srivichai"


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขัน "จักรยานทางไกลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 Tour of Srivichai" เมื่อในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ โดยได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 พลตรีอภิไทย สว่างภพ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีผู้สนใจจาก 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 2,150 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ในฐานะเจ้าภาพร่วม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกลุ่มคนรักจักรยาน มวล. ประกอบด้วย บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ดังนี้ เป็นผู้ประสานงานหลักจัดกิจกรรมต้อนรับนักปั่น วันที่ 21 มิถุนายน 2557 การวางผังการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่การแข่งขัน การร่วมประชาสัมพันธ์การแข่งขัน การจัดทำผังแปรขบวนนักแข่งเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย การจัดเสื้อนักแข่งและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน การออกบูธตรวจสุขภาพโดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์กีฬาและสุขภาพ การออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มมหาวิทยาลัย การจัดการแสดงในภาคกลางคืนจาก ชมรมแอโรบิค สโมรวลัยลักษณ์ และชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดการประมวลผลการแข่งขัน และพิธีกรในการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อถ้วยรางวัลอีกด้วย

อนึ่ง เจ้าภาพหลักที่ร่วมจัดการแข่งขัน "จักรยานทางไกลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 Tour of Srivichai" จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช, กองทัพภาคที่ 4, อบจ.นครศรีฯงค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครศรีธรรมราช และชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช


ประมวลภาพ

เครดิตภาพ : ช่างภาพทุกท่านที่บันทึกภาพและแบ่งปันในชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช


TOP