ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ปันความสุขสู่คนไทย จากใจเทคนิคการแพทย์”