ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย “ปันความสุขสู่คนไทย จากใจเทคนิคการแพทย์”

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย "29 มิถุนายน เทคนิคการแพทย์ไทย ปันความสุขสู่คนไทย จากใจเทคนิคการแพทย์”
ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 07.00 น. - 14.00 น. ณ ลานหน้าห้าง และ ลานกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้า สหไทย ทุ่งสง

 ไฟล์เอกสารแนบ 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP