ข่าวทั่วไป

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ "มวลดอทที่รัก"

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “มวลดอทที่รัก” โดยได้กำหนดให้ส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 เมาษยน – 30 พฤษภาคม 2557 นั้น

คณะกรรมการได้ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการการประกวด ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมคุณนายตื่นสาย เรื่อง มวลดอทที่รัก
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
4. รางวัลชมเชย ทีม Pharma Studio เรื่อง Memory ความรัก คิดถึง ความทรงจำ
5. รางวัลชมเชย ทีม A Creator เรื่อง ที่รักของกะทิ
6. รางวัล Popular Vote ทีม Pharma Studio เรื่อง Memory ความรัก คิดถึง ความทรงจำ

ทั้งนี้ ขอให้ทีมที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยขอนัดหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารบริหาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายกรกช บุญอมร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673726


TOP