3 อาจารย์ มวล. ให้เกียรติรับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย