ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเลือกเป็นตัวแทนกรรมการ GLOBE Science/Technology Working Group

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเลือกเป็นตัวแทน Asia Pacific Region ในการเป็นตัวแทน GLOBE Technology Working Group และ รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเลือกเป็นตัวแทน Asia Pacific Region ในการเป็นตัวแทน GLOBE Science Working Group จากผู้สมัครทั้งสิ้น 105 คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเลือก region ละ 1 คนต่อ 1 working group โดยจะมีการประชุม GLOBE Working Group ครั้งแรกในระหว่างการจัด GLOBE Learning Expedition (GLE) ที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2557

TOP