ข่าวทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557

รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่อุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานสังสรรค์ศิษย์เก่า “PSU Science Night 2014” ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:30-21:30 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล.ม. 2 รอ. ในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) กรุงเทพฯ

TOP