ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ Fun Science Camp ภายใต้โครงการ Chevron - INCREASE

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในกิจกรรมสนุกกับค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ Fun Science Camp โครงการ Chevron – INCREASE หัวข้อ “นิเวศวิทยาอากาศ และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์” และ “การสำรวจนิเวศวิทยาและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล” อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย พร้อมด้วย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการฯและผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมสนุกกับค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ Fun Science Day เพื่อสร้างทัศนคติของนักเรียนให้เข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

TOP