ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ Fun Science Camp ภายใต้โครงการ Chevron - INCREASE