ประกวดเรื่องสั้น / กวีนิพนธ์ หัวข้อ “ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่ (Walailak Awards)