ข่าวเด่น

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557
นางสาวอรวรรณ พูลศรี และ Miss Moe Pwint Phyu นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมการประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง "คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำมันรำข้าวสังข์หยดและทานาคา เพื่อพัฒนานาโนอิมัลชันโลชั่นบำรุงผิว" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง อาจารย์ที่ปรึกษา โดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่นางสาวอรวรรณ พูลศรี ทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และกำลังดำเนินการเข้าสู่โครงการบ่มวิสาหกิจ เพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับงานวันนักประดิษฐ์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีสถาบันการศึกษานำผลงานเข้ามาร่วมประกวด จำนวน 500 ผลงาน โดยในปีนี้ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางไทยรัฐออนไลน์ และวารสารธุรกิจการเกษตร

ประมวลภาพ


TOP