นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557