ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจงานวิจัย (R2M) ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในกิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย (R2M) ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มีผลงานร่วมนำเสนอดังนี้

1. เครื่องให้ความร้อนวัสดุผสมยางด้วยคลื่นไมโครเวฟ ผลงานของนายไพรวัลย์ เกิดทองมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นาโนอิมัลชันโลชันซันสกรีนสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวและทานาคา ผลงานของ รศ.ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง และนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (พัฒนาต่อยอดล่าสุดจากผลงานรางวัลวันนักประดิษฐ์ ของ วช. โดยเพิ่มการป้องกันแดด)
3. WU-Met CD4 Transfix ผลงานของ อ. อิศรา ประจงไสย และ ดร. จิราพร เจริญพูล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

และ พิเศษสุด ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังการนำเสนอ ผลงานที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจจากงานวิจัย (R2M) ระดับประเทศ ในปี 2556 คือ แผ่นผนังฉนวนกันความร้อนจากแถบไม้ยางพาราและยางธรรมชาติ (Structural Insulated Panel from rubber wood stands and natural rubber) โดยทีม GRW อีกด้วย

กิจกรรมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจงานวิจัย (R2M) ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดขึ้นเป็นส่วนพิเศษของการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย เช่นเดียวกับ การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก ของส่วนส่งเสริมวิชาการ และ การเสวนาชุมชน...คนวิจัย ซึ่งผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ เพียงลงชื่อเพื่อรับเอกสารที่หน้าห้องบรรยายในวันประชุม โดยไม่ต้องลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการส่วนอื่น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP