อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ร่วมจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจงานวิจัย (R2M) ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย