ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดูงานด้านสหกิจศึกษา