ข่าวทั่วไป

ขอแนะนำหนังสือทรงคุณค่า ชื่อเรื่อง นครศรีธรรมราช "เมืองมรดกแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรม"

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำหนังสือทรงคุณค่า ชื่อเรื่อง นครศรีธรรมราช "เมืองมรดกแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรม"

"นครศรีธรรมราช" เป็นหนังสือรวมรวมภาพถ่ายที่คณะทำงานมีความตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาให้เป็นหนังสือที่มีคุณค่า คู่ควรกับ "นครศรีธรรมราช" ที่ถือเป็น "เมืองแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรม"

หนังสือภาพ "นครศรีธรรมราช" ไม่ใช่ หนังสืออ้่างอิงทางวิชาการ

หนังสือภาพ "นครศรีธรรมราช" ไม่ใช่ หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของนครศรีธรรมราชเป็นข้อเขียนในมิติต่างๆ แต่เป็นหนังสือภาพ

"นครศรีธรรมราช" เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายที่มีความงดงามยิ่งทางด้านศิลปะที่ช่างภาพทุกท่านเพียรพยายามอดทนรอคอยตามเก็บภาพตามจินตนาการทั้งกลางวัน กลางคืน ภาพทั้งหมดคัดมาจากช่างภาพมือสมัครเล่นทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่นในประเทศไทยจำนวน 29 ท่าน

หนังสือนครศรีธรรมราช "เมืองมรดกแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรม" มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในราคา 900 บาท (ราคาปกติ 1,000 บาท พิเศษสุดกับส่วนลด 10%)

สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของสามารถสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ โทร.0-7567-3650-1 คุณวิลาสินี รัตนะ awilasin@wu.ac.th


TOP