หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน "ปันสุขสู่คนไทย จากใจชาวเทคนิคการแพทย์"