ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จัดงาน "ปันสุขสู่คนไทย จากใจชาวเทคนิคการแพทย์"
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตร จ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช สโมสรไลอ้อนนครศรีธรรมราช กาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้างสหไทย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดงาน "ปันสุขสู่คนไทย จากใจชาวเทคนิคการแพทย์" เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ ห้างสหไทย พลาซ่า อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพ อาทิ วัดความดัน เบาหวาน ตรวจกรุ๊ปเลือด วัดสายตา พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ นิทรรศการความรู้ที่เกิดจากการศึกษาทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แนะนำหลักสูตร และบริจาคโลหิต

บรรยากาศภายในงาน

ภาพโดย นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP