สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการ Photography & Global Studies Program in Thailand ให้แก่นักศึกษา St. Edward's University ประเทศอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2557