ม.วลัยลักษณ์เยือน 3 มหาวิทยาลัยในจีน หารือความร่วมทางวิชากร