ข่าวทั่วไป

ส่วนการเงินและบัญชีงดให้บริการ ในวันอังคาร ที่ 8 ก.ค. 2557

ด้วยส่วนการเงินและบัญชีกำหนดการประชุมส่วนฯ ในวันอังคาร ที่ 8 ก.ค. 2557 จึงของดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TOP